Reklama
  • Czwartek, 22 września 2016 (15:01)

    Co nas czeka w nowym roku szkolnym?

Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje nam sporo zmian. Więcej uczniów dostanie bezpłatne podręczniki, dzieci dłużej zostaną w szkołach podstawowych, a gimnazja będą stopniowo wygasać. Sprawdź, co jeszcze może Cię zaskoczyć i na czym skorzystasz.

Wyprawka szkolna

Reklama

● Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.

● Program zakłada także m.in. wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

● „Wyprawka szkolna” jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do nauki w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego.

● Programem objęci zostaną m.in. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną, a także z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Pomoc otrzyma również część dzieci, uczęszczających m.in. do szkoły: muzycznej, plastycznej bądź baletowej.

● Informacje o programie „Wyprawka szkolna” można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji www.men.gov.pl.

Co z gimnazjum?

● Zgodnie z zapowiedziami rządu i Ministerstwa Edukacji w 2017 roku rozpocznie się wprowadzanie nowego systemu edukacji.

● Jeżeli dziecko w 2016 roku rozpocznie naukę w VI klasie, będzie należało do pierwszego rocznika uczniów, którzy nie pójdą do gimnazjum.

● Uczniowie klas I-VI będą uczyć się w systemie ośmiu klas szkoły podstawowej.

● Wedle nowych założeń, likwidacji mają ulec wszystkie gimnazja, z tym, że uczniowie, którzy rozpoczęli lub rozpoczną naukę w 2016 roku, będą ją jeszcze kontynuowali. Natomiast licea po ośmioletniej szkole podstawowej będą realizowały program nauczania w systemie czteroletnim.

Kto nie będzie musiał zapłacić za podręczniki?

● W tym roku kolejne klasy otrzymają darmowe podręczniki w ramach dotacji celowej dla szkół.

● Reforma, zapewniająca podręczniki szkolne za darmo wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych, została rozpoczęta w ubiegłym roku szkol nym i zgodnie z zapowiedziami jest wprowadzana etapowo.

● W zeszłym roku darmowe książki do nauki otrzymały dzieci w klasach I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum.

● W tym roku z ulgą odetchną także rodzice uczniów klas III i V klas podstawowych oraz II gimnazjum.

● Dopiero w przyszłym roku komplet bezpłatnych podręczników otrzymają także uczniowie klas VI szkoły podstawowej, a także III klas gimnazjum.

● Dzieci i młodzież ze wszystkich klas objętych dotacją dostaną we wrześniu komplet książek do nauki w tym ćwiczenia oraz podręcznik do nauki języka obcego.

● Uczniowie klas I, II, IV szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum otrzymają podręczniki wieloletnie (używane przez dzieci i młodzież z poprzedniego rocznika), w tym Elementarz MEN oraz podręcznik do języka obcego.

● W tym roku szkolnym nowe będą tylko ćwiczenia, które, tak jak w roku poprzednim, będą własnością ucznia. Jedy ny koszt, który obciąży ro dziców, będzie dotyczył zakupu podręczników do nauki przedmiotów nieobowiązkowych. Jest to m.in. etyka, religia i każdy dodatkowy język obcy.

● Ważne! W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników otrzymanych w szkole, jej władze mogą żądać od rodziców ucznia zwrotu poniesionych kosztów lub odkupienia takich samych gotowych materiałów edukacyjnych. Trzeba pamiętać, że podręczniki są niższej jakości niż te, za które płaciliśmy sami, dlatego warto uczulić dzieci, by szczególnie o nie dbały.

● Wartość dotacji dla uczniów klas III na podręcznik do języka obcego wynosi 24,75 zł na dziecko, a ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego i języka obcego – 49,50 zł. Z kolei uczniowie klas V szkoły otrzymają dotacje w kwocie 138,60 zł na komplet podręczników do wszystkich przedmiotów oraz 24,75 zł na ćwiczenia. Dotacja dla klas II gimnazjum obejmie podręczniki wieloletnie (247,50 zł na dziecko) oraz ćwiczenia do wszystkich przedmiotów w kwocie 24,75 zł.

Produkty dostępne w sklepikach

● Z listy produktów „zakazanych” zniknie m.in. kawa. Dzieci i młodzież będą mogły kupić też kanapki z różnego rodzaju pieczywa – nie tylko ciemnego. Proponuje się także zwiększenie dopuszczalnej ilości cukru, tłuszczu i soli.

● Do szkół mogą wrócić drożdżówki, ale muszą być mniej słodkie i nie mogą być z ciasta, które było uprzednio głęboko zamrożone.

● Poza tym w ofercie sklepików znajdą się sałatki, surówki, mleko oraz produkty mleczne. Sprzedawane będą także zbożowe produkty śniadaniowe, warzywa, owoce, suszone warzywa i owoce oraz nasiona bez dodatku cukrów lub substancji słodzących. Dostępne będą soki oraz przetwory owocowe i warzywne bez dodatku cukrów i soli.

● Dzieci będą mogły nabyć koktajle owocowe, warzywne, oraz owocowo-warzywne na bazie mleka, naturalnej wody mineralnej i wody stołowej, a także napoje przygotowane na miejscu (m.in. herbata, napary owocowe, kawa zbożowa, kawa, kakao naturalne, kompot). Nie mogą jednak zawierać więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu. Dostępna będzie także bezcukrowa guma do życia i gorzka czekolada o zawartości minimum 70 proc. kakao.

● Może się zdarzyć, że po wykupieniu wycieczki pracodawca zadecyduje o nagłym powrocie pracownika do pracy. Wówczas jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez niego wydatków. Jednak muszą być one udokumentowane.

● Pracownik ma także prawo domagać się zwrotu kosztów za dziecko, jeśli jego wyjazd musiał być odwołany z powodu braku opiekuna.

Reforma szkolna

● Od 1 września 2016 r. będzie obowiązywała nowela ustawy o systemie oświaty, która likwiduje sprawdzian szóstoklasistów.

● Wprowadza także możliwość zakwestionowania wyników egzaminu maturalnego. Maturzyści będą mogli odwołać się również od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej.

● Uczeń, który uczęszcza zarówno na religię, jak i na etykę, otrzyma na świadectwie oceny z obu przedmiotów.

● W podstawie programowej wychowania przedszkolnego uwzględniono umiejętności z zakresu czytania i przygotowania dzieci do umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych jako niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

Akcja dożywiania dzieci „dzwonek na obiad”

● MEN wspiera akcję dożywiania dzieci w polskich szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji „Być Bardziej”, która do 20 września br. czeka na zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017.

● O stypendium obiadowe mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 zł na jednego członka rodziny.

● Aby zgłosić swój udział, należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/

● O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń. Do tej pory skorzystało ok. 500 osób.

● Program realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy Kuratoriów Oświaty i władz wojewódzkich.

Ważne! Zgodnie z założeniami reformy oświaty znikną gimnazja, a powróci 8-klasowa podstawówka i 4-letnie liceum. Wracamy do dawnego trybu nauki.

Kurier TV

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.