Reklama
  • Wtorek, 4 października 2016 (14:00)

    Co nas czeka w nowym roku szkolnym?

Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje nam sporo zmian. Więcej uczniów dostanie bezpłatne podręczniki, dzieci dłużej zostaną w szkołach podstawowych, a gimnazja będą stopniowo wygasać. Sprawdź, co jeszcze może Cię zaskoczyć i na czym skorzystasz.

Reklama

Kto nie będzie musiał zapłacić za podręczniki?

• W tym roku kolejne klasy otrzymają darmowe podręczniki w ramach dotacji celowej dla szkół.

• Reforma, zapewniająca podręczniki szkolne za darmo wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych, została rozpoczęta w ubiegłym roku szkolnym i zgodnie z zapowiedziami jest wprowadzana etapowo.

• W zeszłym roku darmowe książki do nauki otrzymały dzieci w klasach I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum.

• W tym roku z ulgą odetchną także rodzice uczniów klas III i V klas podstawowych oraz II gimnazjum.

• Dopiero w przyszłym roku komplet bezpłatnych podręczników otrzymają uczniowie klas VI szkoły podstawowej, a także III klas gimnazjum.

• Dzieci i młodzież ze wszystkich klas objętych dotacją dostaną we wrześniu komplet książek i ćwiczeń oraz podręcznik do języka obcego.

• Uczniowie klas I, II, IV szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum otrzymają podręczniki wieloletnie (używane przez dzieci i młodzież z poprzedniego rocznika).

• Nowe będą tylko ćwiczenia, które, tak jak w roku poprzednim, będą własnością ucznia. Jedyny koszt, który obciąży rodziców, będzie dotyczył zakupu podręczników do nauki przedmiotów nieobowiązkowych. Jest to m.in. etyka, religia i każdy dodatkowy język obcy.

Wyprawka szkolna

• Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.

• Program zakłada m.in. wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

• Pomocą objęci zostaną m.in. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną, a także z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Pomoc otrzyma też część dzieci, uczęszczających m.in. do szkoły: muzycznej, plastycznej bądź baletowej.

• Informacje o programie „Wyprawka szkolna” są na stronie: www.men.gov.pl.

Co z gimnazjum?

• Zgodnie z zapowiedziami rządu i Ministerstwa Edukacji w 2017 roku rozpo- cznie się wprowadzanie nowego systemu edukacji.

• Jeżeli dziecko w 2016 roku rozpocznie naukę w VI klasie, będzie należało do pierwszego rocznika uczniów, którzy nie pójdą do gimnazjum.

• Uczniowie klas I-VI będą uczyć się w systemie ośmiu klas szkoły podstawowej.

• Wedle nowych założeń likwidacji mają ulec wszy stkie gimnazja, z tym, że uczniowie, którzy rozpoczęli lub rozpoczną naukę w 2016 roku, będą ją jeszcze kontynuowali. Natomiast licea po ośmioletniej szkole podstawowej będą realizowały program nauczania w systemie czteroletnim.

Akcja dożywiania „dzwonek na obiad”

• Z listy produktów „zakazanych” zniknie m.in. kawa. Dzieci i młodzież będą mogły kupić też kanapki z różnego rodzaju pieczywa, nie tylko ciemnego. Proponuje się także zwiększenie dopuszczalnej ilości cukru, tłuszczu i soli.

• Do szkół mogą wrócić drożdżówki, ale muszą być mniej słodkie i nie mogą być z ciasta, które było uprzednio głęboko zamrożone.

• Poza tym w ofercie sklepików znajdą się sałatki, surówki, mleko oraz produkty mleczne. Sprzedawane będą także zbożowe produkty śniadaniowe, świeże , a także suszone warzywa i owoce.

Reforma szkolna

• Będzie możliwość zakwestionowania wyników egzaminu maturalnego przez maturzystów.

• Uczeń, który uczęszcza zarówno na religię, jak i na etykę, otrzyma na świadectwie oceny z obu przedmiotów.

• W podstawie programowej wychowania przedszkolnego uwzględniono umiejętności z zakresu czytania i przygotowania dzieci do umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych.

Dożywianie

• MEN wspiera akcję dożywiania dzieci w polskich szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji „Być Bardziej”, która do  20 września br. czeka na zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017.

• O stypendium obiadowe mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 zł na jednego członka rodziny.

• Aby zgłosić swój udział, należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/

• O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń. Do tej pory skorzystało około 500 osób.

• Program realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy Kuratoriów Oświaty i władz wojewódzkich.

Telemax

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.