Reklama
  • Środa, 3 lutego 2016 (11:00)

    Jak sprawdzić organizatora zimowiska?

Upewnij się, że dziecko będzie mieć właściwą opiekę i warunki podczas wyjazdu zimowego

Pani Ania chce wysłać dzieci na zimowisko. – Jak sprawdzić organizatora? – zapytała.

Reklama

– Organizator wypoczynku musi zgłosić wyjazd do kuratorium oświaty. W zgłoszeniu po- daje m.in. dane dot. miejsca wypoczynku i rodzaj zakwaterowania, liczbę uczestników, kadrę, program, opiekę med. Organizatora można sprawdzić w specjalnej bazie w internecie (zob. poniżej).

– Czy tam właśnie powinnam zgłosić, jeśli podczas zimowiska będą nieodpowiednie warunki? – Najlepiej zgłosić to w kuratorium na terenie zimowiska. Informacje o zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem tak, by można było skontrolować miejsce w trakcie pobytu dzieci.

– A co z umową? – Warto podpisać umowę. Będzie ona stanowiła podstawę do reklamacji, jeśli organizator nie zapewni obiecanych warunków. W umowie powinny znaleźć się szczegółowe dane tj. program wyjazdu, standard zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowe atrakcje.

– Kto odpowiada za dzieci? – Organizator musi zapewnić bezpieczne warunki i właściwą opiekę, zatrudniając wyszkoloną kadrę. Kierownik i wychowawcy muszą być pełnoletni, mieć zaświadczenie o niekaralności, co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończony odpowiedni kurs.

Kierownik dodatkowo powinien mieć co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej (nie dotyczy to nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

Jedna osoba pod swoim nadzorem może mieć do 20 uczestników (15 w przypadku dzieci do lat 10.). – Czy można sprawdzić autokar czy trzeba to zgłosić policji? – Autokar można sprawdzić na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl

Zawsze można też poprosić policję o kontrolę pojazdu oraz kierowcy. Rozp. MEN z 21.1.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Specjalna baza

Organizatora wyjazdu można sprawdzić w specjalnej internetowej bazie: http://men.gov.pl/rejestracja/index.php. Znajdują się tam informacje o numerze wydanego zaświadczenia, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.

Niewłaściwe warunki wypoczynku należy zgłaszać do kuratorium na terenie, gdzie jest zimowisko.

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:organizator | Nie | autokar | warto | Pani | kto

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.