Reklama
  • Czwartek, 1 sierpnia 2013 (08:00)

    Na kolonii, na której jest dziecko, źle się dzieje?

Nadzór nad bezpieczeństwem dzieci sprawuje kurator oświaty w miejscu, gdzie odbywa się dany wypoczynek.

Sprawdź, czy turnus został zgłoszony do kuratorium. W elek- tronicznej bazie wypoczynku (www.wypoczynek.men.gov.pl) znajdziesz informacje o wydanych zaświadczeniach, danych organizatora itd.

Organizator powinien zapewnić dzieciom odpowiednią opieką wychowawców. Pod nadzorem jednej osoby może być 20 uczestników. Dzieci do 10. roku życia – maks. 15.

Reklama

Jeśli stwierdzisz nieprawidłowości, zgłoś to w kuratorium oświaty. Jeśli masz zastrzeżenia do warunków czy higieny, zgłoś to Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

art. 1–6 rozp. MEN z 21.01.1997 r. w spr. warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:organizator | dziecko | dzieci

Zobacz również

  • Szkoła, do której chodzi moja wnuczka, wymaga, aby każde zwolnienie było wystawione przez lekarza. W efekcie córka ciągnie małą do przychodni nawet z przeziębieniem. Czy to ma sens? Jolanta z... więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.