Reklama
  • Piątek, 26 sierpnia 2016 (08:05)

    Zmiany w szkole od września 2016

Wraz z pierwszym dzwonkiem – zmiany, zmiany, zmiany... Część nowości w edukacji jest pewna na 100 procent i będzie obwiązywać już od tego roku szkolnego. Inne – od kolejnego i wtedy szykuje się rewolucja w systemie oświaty!

1. To obowiązuje od 1.09.2016 r.

Reklama

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o systemie oświaty, z których na pewno... ucieszą się uczniowie!

LIKWIDACJA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW

• Uczniowie, którzy we wrześniu pójdą do VI klasy, nie będą pisać ogólnopolskiego sprawdzianu. Zostaje zlikwidowany.

• W miejsce sprawdzianu mają być testy diagnostyczne, lecz jeszcze nie wiadomo, czy wszędzie od tego roku, gdyż każda szkoła ma prawo dobrowolnie z nich korzystać. Testy diagnostyczne mają służyć do wstęp nej oceny wiadomości i umiejętności uczniów.

WIĘCEJ UPRAWNIEŃ NIE TYLKO DLA MATURZYSTÓW

• Osoby zdające maturę i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie nadal będą miały wgląd do swojej pracy po jej sprawdzeniu, jednak teraz będą mogły ją też sfotografować.

• Zdjęcie swojej ocenionej pracy będą mogli zrobić również uczniowie przystępujący do egzaminu gimnazjalnego.

• Egzaminatorzy, którzy sprawdzali i oceniali prace, nie będą mogli zasiadać w okręgowej komisji egzaminacyjnej.

KTO OBOWIĄZKOWO DO SZKOŁY I DO PRZEDSZKOLA

• Dzieci 7-letnie zostają objęte obowiązkiem szkolnym i od września idą do I klasy.

• Dzieci 6-letnie też będą mogły rozpocząć naukę w I klasie, o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym. Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, a rodzice zechcą zapisać go do I klasy – będzie to możliwe pod warunkiem, że dziecko uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

• Dzieci 6-letnie zostaną obję te obowiązkiem przedszkolnym: od września 2016 r. będą musiały uczęszczać do „zerówki” (do przedszkola lub do szkoły).

Podstawa prawna: ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1010).

2. To jest w planach od 1.09.2017 r.

Szykuje się rewolucja w systemie edukacji! Wprawdzie propozycje MEN są na razie wynikiem konsultacji, ale ministerstwo przygotowuje już przepisy, które mają wprowadzić zmiany. Oto co niebawem czeka dzieci i ich rodziców.

NOWA STRUKTURA SZKÓŁ

Obecnie mamy: 6-letnią podstawówkę, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące. Od września 2017 r. ma być:

• 8-letnia szkoła powszechna (z dwoma poziomami po 4 lata – podstawowym i gimnazjalnym);

• 4-letnie LO; także •5-letnie technika oraz •5-letnie szkoły branżowe (mają zastąpić obecne szkoły zawodowe).

GIMNAZJA BĘDĄ... „WYGASZANE”

Rozpocznie się to od września 2017 r.: wtedy rocznik, który miałby rozpocząć gimnazjum, pójdzie do VII kl. podstawówki.

3. Sprawdź, ile będzie uczyć się twoja pociecha

Wyjaśniamy na przykładach, jak mają być wprawadzane zmiany.

JEŚLI DZIECKO 1.09.2016 IDZIE:

• do I i II klasy podstawówki, to będzie objęte 8-letnią szkołą powszechną;

• do III klasy – to od września 2017 r. zacznie naukę w IV klasie obecnego systemu, zaś w 2018 roku zacznie naukę w V klasie już w nowym systemie (8-letnia podstawówka itd.);

• do IV klasy – to od września 2017 roku rozpocznie naukę w V klasie nowego systemu;

• do V klasy – to od września 2017 r. rozpocznie naukę w VI klasie nowego systemu;

• do VI klasy – to w 2017 r. rozpocznie naukę w VII klasie nowego systemu.

UWAGA! Tegoroczni szóstoklasiści to, według planów ministerstwa, pierwszy rocznik, który nie będzie uczył się w gimnazjum i dokończy edukację w 8-klasowej podstawówce.

A co po jej ukończeniu? Uczeń będzie mógł wybierać: naukę w liceum ogólnokształcącym albo w technikum, bądź w nowej, dwustopniowej szkole branżowej.

ZAMIAST ZAWODÓWEK – SZKOŁY BRANŻOWE

Będą to szkoły dwustopniowe. Po ukończeniu I stopnia, i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowej, uczeń będzie mógł podjąć pracę. Ale będzie mógł też kształcić się dalej – w szkole II stopnia.

Po zdaniu egzaminu uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Jeśli zechce, będzie mógł przystąpić do matury i iść na studia.

UWAGA! W szkołach branżowych co najmniej 50 proc. zajęć będzie praktyczną nauką zawodu.

Opracowała: Marta Jaworska

Naj

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.